Welkom bij Arets & Boelens

Arets & Boelens is een zelfstandig dienstverlenend bedrijf met als kerntaak:
Advisering en begeleiding inzake de re-integratie in het arbeidsproces van mensen met een structureel functionele beperking.

De filosofie

Arets & Boelens gaat uit van de gedachte, dat mensen niet arbeidsongeschikt maar arbeids (anders) geschikt zijn. Vanuit deze gedachte is het niet interessant wat mensen niet kunnen, doch wordt gekeken naar wat mensen wel kunnen.
Alvorens het wel kunnen omgezet wordt in arbeid, gaat er veelal een intensief begeleidingstraject aan vooraf. Het is van groot belang, dat het traject van terugkeer in werk zo snel mogelijk in gang gezet wordt. Dit om te voorkomen dat kostbare re-integratie tijd verloren gaat.

Mogelijkheden

Maatgevend voor dit traject is de structureel functioneel beperkte mens, die in een nieuwe arbeidstoekomst zal moeten investeren om arbeid te verwerven, overeenkomstig zijn/haar krachten en bekwaamheden. Hierbij wordt in eerste instantie onderzocht of er mogelijkheden zijn binnen de eigen organisatie. Indien dit, objectief gezien, niet mogelijk is, dan worden externe mogelijkheden benut.
Ook kunnen onder regie van Arets & Boelens verscheidende activiteiten door gecertificeerde deskundigen worden uitgevoerd. Lees hierover meer bij Dienstverlening


   top